Edupage Eğitim Modeli...

Gelişen ve değişen şartlara göre yeni öğretim araçları oluşturur,
gelecek nasıl olursa olsun okulunuzu daima geleceğe hazırlarız.

Dijital Materyaller

Uzaktan ve yüzyüze eğitim süreçlerinizde kullanabileceğiniz, interaktif ders anlatım sunuları oluşturabilirsiniz. 8 farklı soru şablonu ile dijital sorular hazırlayabilir, bu soruları ders anlatım içeriklerinize, ödevlerinize ekleyebilir aynı zamanda dijital testler oluşturabilirsiniz.

İnteraktif Eğitim

İnteraktif sunularınız ile, öğrencileriniz sunu akışını sizin kontrolünüz ile takip ettiği bir ders anlatımı gerçekleştirirken, ders anında öğrencilerinize soru yönlendirebilir, cevaplarını anında görüntüleyerek konunun ne kadar anlaşıldığını görebilirsiniz.

Sistematik Bildirim

Veliler, öğrencinin ödevlerinden, derse hazırlıklarından, test sonuçlarından, devamsızlıklarından, telafi eğitimlerinden; öğrenciler ise kendisine gönderilen ödevlerden, duyurulardan anında haberdar olur.

Değerlendirme

Öğrencileriniz, ders anlatımında kullandığınız interaktif sunularınızda, gönderdiğiniz ödev ve testlerde bulunan sorulara vermiş oldukları cevaplar ünite ve konu bazlı gelişim istatistiklerine aktarılır. Böylelikle öğrencinin bireysel, ünite ve konu bazlı gelişimini takip edebilirsiniz.

8 Farklı Soru Tipi ve İnteraktif Sorular

İnteraktif sorular ile dijital testler oluşturabilir, test sonuçlarını ünite/konu bazlı, istatistiksel olarak anlık takip edebilirsiniz.

Derse Hazırlık Materyali ve Hazırlığı Ölçme

Öğretmenleriniz dersten önce, derste anlatacağı konu ile ilgili Edupage’de hazırladığı interaktif ders anlatım içeriğini öğrencilerine göndererek kendi kendilerine öğrenme becerilerine katkıda bulunur. Ders anlatım içeriğinin sonuna küçük bir test ekleyerek, öğrencilerinin ünite/konu bazında görüntüleyebildiği istatistikleri üzerinden, derse olan hazırbulunuşluklarını ölçebilir.

 • Öğretmenler, öğrencilerin dersten önce hazırbulunuşluklarını ölçer.
 • Ders anlatımını öğrencilerin eksik olduğu konulara göre şekillendirir.
 • Uyguladığı küçük bir testi ile, sınıf seviyesinden aşağıda kalan öğrencilere dersten önce ek çalışma materyalleri göndererek öğrencilerin konuya olan hazırlığını arttırmasına yardımcı olur.
 • Tüm materyal paylaşımlarından veli ve öğrenciler mobil uygulama üzerinden bildirim ile haberdar olur.

Ders Sırasında

Öğretmenleriniz öğrencilerin dikkatini çekecek ders anlatımlarını, Edupage ile hazırladığı interaktif içerikler ile gerçekleştirebilir. Elektronik sınıf defteri üzerinden işledikleri konuyu seçebilir ve mobil/web üzerinden kolayca yoklama alabilir. Öğretmen uzaktan/yüzyüze eğitimlerinde, interaktif içerikleri ile ders anlatımı sırasında, öğrencilerin mobil/web uygulamalarına sorular yönlendirerek, yanıtlarını anında görebilir ve konuyu ne kadar anladıklarını anlık değerlendirebilir.

 • Öğretmenler elektronik sınıf defteri ile işledikleri konuyu seçer ve veli öğretmen, yöneticiler hangi gün hangi konuların işlediğini takip eder,
 • Öğretmenler mobil/web üzerinden kolayca yoklama alır ve veliler öğrencilerinin devamsızlığından anında haberdar olur.
 • Öğretmenler öğrencilere ders anında cevaplayabilecekleri sorular yönlendirir,
 • Öğrenci cevaplarını anında görüntüleyerek konunun ne kadar anlaşıldığını değerlendirir,
 • Dilerse konuyu tekrar eder ya da yeni konu anlatımına geçebilir
 • Öğrencilerin ders anında sorulara verdikleri cevaplar öğrenci gelişim istatistiğine aktarılır. Ve istediği zaman ulaşabilir.

Ders Sonrasında

Öğretmenleriniz ders sonrası, öğrencilerinin dersi tekrar etmeleri için, konu anlatımında kullandığı ders anlatım içeriğini öğrencileriyle paylaşabilir. Öğrencilerine ödevler, online testler gönderebilir. Veliler öğrencilerinin ödev takibini yapabilir, test sonuçlarından anında haberdar olabilirler. Üstelik tüm cevaplar öğrenci gelişim sistemine aktarılır.

 • Öğretmenler öğrencilerine ders tekrar içerikleri göndererek konuyu pekiştirmelerini sağlayabilir,
 • Ders sonrası ödev göndererek ödev takibi gerçekleştirebilir,
 • Belirlediği zaman aralığında gerçekleştirilecek olan online testler uygulayabilir,
 • Öğrencilerin tüm sorulara verdikleri cevapları, ünite/konu bazında öğrenci gelişim istatistiklerinden görüntüleyebilir.
Zoom & Cisco Webex & Google Meet

Uzaktan eğitim yalnızca ses ve görüntü aktarımından ibaret değildir. Öğrencinizin ders anında konuyu ne kadar anladığını anlık değerlendirebilmelisiniz.

Etkileşimli Ders İçin Daha Fazla Bilgi Al
Velilerinizi her zaman okulunuzla ilgili bilgilendirin

 • Öğrencilerinin devamsızlıklarını, sınav sonuçlarını ve ödevlerini zamanında tamamlayıp tamamlamadığını,
 • Okulda düzenlenen etkinlikleri, veli toplantlarının zamanlarını,
 • Uygulanacak bire bir ya da telafi etütlerinin zamanını,
 • Uygulamak istediğiniz anketleri anında velilerinizin mobil uygulamalarında bulunan Edupage uygulamasıyla bildirim olarak gönderebilirsiniz.
Öğrenci Bildirimleri

 • Öğrencilerinize ders programlarında yapacağınız değişiklikleri,
 • Göndereceğiniz ders sunumlarını ve ödevleri,
 • Oluşturduğunuz telafi dersleri ve birer bir etütleri,
 • İzinli yada raporlu öğretmenlerin derslerinin yerine geçici atanan dersleri,
 • Okul duyuru ve etkinlik bildirimlerini, öğrencilerinize anında bildirim gönderebilirsiniz.
Öğretmen Bildirimi

 • Ders programlarının güncellenmesi durumunda sınıfların ve öğretmenlerinizin ders programı,
 • Öğrenci, veli yada yönetimden gelen mesajlar,
 • İzinli ya da raporlu öğretmenlerin yerine geçici olarak görevlendirildiğiniz ders saatleri
 • İdare veya rehberlik servisi tarafından oluşturulmuş telafi ya da bire bir dersler, etkinlik ya da duyurular anında bildirim olarak öğretmenlerinize edupage mobil uygulamarına gönderilir.

Gelişim ve Performans Raporları

Modüller

Dijital Soru ve Testler

8 farklı soru tipinden (İncelemek için tıklayınız), yararlanarak dijital testler hazırlayabilirsiniz. Bu testleri öğrencilerinize belirlediğiniz zaman aralığında çözmeleri için gönderebilirsiniz. Her soruya, ünite ve konu seçimi yapılabildiği için, öğrencilerin test sonuçlarına göre ünite ve konu bazlı gelişim istatistikleri otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca öğrencilerinize konu tekrar testleri hazırlayarak, öğrencilerinizin zeka türlerine uygun soru tipleri ile konuyu tekrar etmelerini sağlayabilirsiniz.

Zoom & Cisco Webex & Google Meet Entegresyon

Uzaktan eğitim yalnızca ses ve görüntü aktarımından ibaret değildir. Öğrencinizin ders anında konuyu ne kadar anladığını anlık değerlendirebilmelisiniz. Edupage’in interaktif sunumları size ders anında öğrencilerinizi interaktif sorular ile anlık değerlendirebilmenizi sağlar. Edupage’in yönetim paneli ile uzaktan eğitim süreçlerinde de okula olan hakimiyetiniz kesintisiz devam eder.

Öğrenci Gelişim Takibi

Öğrencilerinizin ödevlerinde, çalışma materyallerinde ya da testlerinde bulunan sorulara vermiş oldukları cevaplar ünite ve konu bazlı gelişim istatistiklerine aktarılır. Böylelikle öğrencinin, ünite ve konu bazlı gelişimini takip edebilirsiniz. Bu istatistiklere velileriniz de dilediği zaman ulaşabilmektedir.

Online Yoklama

Öğretmenleriniz ders anında mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla yoklama alabilir. Devamsızlık bilgisi veliye anında mobil bildirim olarak gönderilir. Öğrencilerinizin devamsızlık raporlarına bir tıklama ile ulaşabilirsiniz.

İnteraktif Sunumlar

Uzaktan/yüz yüze eğitimlerinizde kullanabildiğiniz interaktif sunularınız ile ders sırasında öğrencilerinizin dikkatini çekecek bir anlatım yapabilirsiniz. Ders anlatımı sırasında öğrencilerinize anlık çözmelerini istediğiniz sorular yönlendirebilir, cevaplarını anlık görüntüleyebilir ve konunun ne kadar anlaşıldığını anında değerlendirebilirsiniz. (video oynatmak için tıklayınız)

Ödev Takibi

Oluşturduğunuz interaktif içerikleri ve testleri dilediğiniz zaman öğrencilerinize ödev olarak gönderebilirsiniz. Öğrencileriniz ve velileriniz anında mobil uygulama üzerinden bilgilendirilir. Öğrencilerin ödevlere verdikleri cevapları anında görüntüleyebilir, değerlendirebilirsiniz.

Geçici Öğretmen Atama

Bir öğretmeninizin devamsızlık bilgisini (raporlu/izinli) girdiğinizde, yerine derse girecek uygun öğretmen listesini anında görüntüleyerek, saniyeler içerisinde programı uygun olan öğretmenin yerine derse girmesini sağlayabilirsiniz. Ay sonu öğretmenlerinizin eksik derslerini anında görebilirsiniz.

İnteraktif Takvim

Okulunuzun saha gezileri, tiyatro, sınav gibi her türlü faaliyetini takvime tanımlayabilirsiniz. Öğrencileriniz, velileriniz ve öğretmenleriniz Edupage mobil uygulamaları üzerinden anında bilgilendirilir. Ayrıca yaptığınız gezi, sınav gibi faaliyetlerinizde öğrencilerinizin yoklamalarını alabilirsiniz.

Veli Öğretmen Görüşmesi

Öğretmenler, veli ve öğrencileri ile görüşme gerçekleştirmek için danışma saatleri oluşturabilirler. Veliler ve öğrenciler bu saatlere mobil uygulamaları üzerinden kaydolabilirler. Öğretmenler dilerse görüşmek istedikleri velilere, öğrencilere bildirim gönderebilirler.

Mesajlaşma

Tüm okulunuza, öğretmenlerinize ya da velilerinize ücretsiz olarak duyurularınızı gönderebilirsiniz. Öğretmenleriniz kişisel numaralarını paylaşmak ve WhatsApp gruplarındaki gönderileri takip etmek zorunda kalmadan, velileriyle, öğrencileriyle ücretsiz mesajlaşabilirler. Hatta öğrenciler çözemedikleri soruların görsellerini öğretmenlerine mobil uygulama üzerinden gönderebilirler.

Yemekhane

Günlük yemek menünüzü sistemde yayınlayabilir, menünüzde bulunan alerjen maddeleri belirterek öğrencilerinizin ve velilerinizin haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Kurumsal Web Sitesi

Hiçbir yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan, Edupage Web Sihirbazı aracıyla kolaylıkla web sitenizi tasarlayabilir ve içerikleri güncelleyebilirsiniz. Öğretmenleriniz, öğrencilerinizin ilgi duyabilecekleri içerikleri, kurum web sayfanızın içerisinde bulunan, öğretmen bloglarında kolaylıkla paylaşabilirler.

aSc TimeTables Ders Dağıtım Programı

Uzaktan ve Yüz yüze eğitimlerinizi kolayca planlayabildiğiniz, bulut tabanlı planlama özelliğine sahip tek ders planlama programı olan, aSc Timetables Ders Planlama Programı ile tam entegre çalışmaktadır. Bu sayede ders programınızda herhangi bir değişiklik olduğunda, dilerseniz anında tüm okulunuza duyuru gönderilir ve yoklama ekranlarınız anında güncellenir.

 

EduPage'in
Okul yönetimine kazanımları.

Uzaktan Eğitiminizi Sürecinizi Etkili Hale Getirin

Uzaktan eğitim yalnızca ses ve görüntü aktarımından ibaret değildir. Öğrencinizin ders anında konuyu ne kadar anladığını anlık değerlendirebilmelisiniz. Edupage’in interaktif sunumları size ders anında öğrencilerinizi interaktif sorular ile anlık değerlendirebilmenizi sağlar. Edupage’in yönetim paneli ile uzaktan eğitim süreçlerinde de okula olan hakimiyetiniz kesintisiz devam eder.

Okul Başarınıza Katkısı

Dijital dünya ile iç içe büyüyen yeni nesil öğrencilerimiz, bilgiye kolayca erişebildikleri için, klasik materyaller yerine dijital öğrenme araçlarını kullanmaktan keyif alıyor ve kendi öğrenme yetilerini kazanıyorlar. Edupage ile öğretmenleriniz hazırlıkladıkları interaktif içerikler ile, öğrencilerinin konuyu diledikleri zaman, keyifle çalışmalarını sağlar. Ünite/konu bazlı gelişim istatistikleri sayesinde, öğrencilerinin eksik olduğu konuları anında görerek, o konulara yönelik çalışmalar uygular. Öğrencilerine ek çalışma içerikleri göndererek, bilgilerini pekiştirmelerini ve kalıcı hale getirmesini sağlar.

Sistematik Bildirim

Veliler her zaman öğrencisi hakkında hızlı bilgilendirilmemekten şikayetçi olur. Edupage’in sistematik veli bildirimleri sayesinde, okul, veli, öğretmen arasında dijital bir iletişim kanalı kurularak, velilerin sürekli olarak öğrencisi hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Öğrencinin ödevlerinden, derse hazırlıklarından, test sonuçlarından, devamsızlıklarından, telafi eğitimlerinden anında haberdar olur. Öğrencilerinin profesyonel ve sistematik şekilde takip edildiğini gören velilerin okula olan güveni ve bağlılığı artacaktır.

Kurumsal İletişim Ağı

Okulunuz ile ilgil önemli konuşmaları takip etmek için karmaşık whatsApp grupları arasında gezinmek zorunda kalmazsınız. Öğretmenleriniz kişisel numaralarını paylaşmak zorunda kalmazlar. Edupage'in kurumsal iletişim ağı ile öğretmen ve öğrencilerinizle iletişim kurabilir, okulunuz ile ilgili duyuruları bir tık ile tüm okula gönderebilirsiniz. Bu durum kurumsal kimliğinizi yansıtmanızda yardımcı olacaktır.

Zamandan Tasarruf

Edupage okulunuzdaki pek çok süreci sistematik olarak yürüteceği için, sizi pek çok zaman kaybından ve hatadan kurtarır. Öğretmenleriniz yoklama alır ve velilerinize otomatik bildirim gönderilir. Yeni bir program yaparsınız ve yayınladığınızda öğretmenleriniz anında bilgilendirilir. Bir öğretmeniniz derse katılamadığında, derse katılması uygun olan öğretmenler anında ekranında görüntülenir ve görevlendirdiğiniz öğretmene anında bildirim gönderilir. Okulunuzdaki tüm bu süreçler sistematik ilerlerken siz de zamanınızı daha etkili kullanabilirsiniz.

aSc Timetables Ders Planlama Programı

Uzaktan ve Yüz yüze eğitimlerinizi kolayca planlayabildiğiniz, bulut tabanlı planlama özelliğine sahip tek ders planlama programı olan, aSc Timetables Ders Planlama Programı ile tam entegre çalışmaktadır. Bu sayede ders programınızda herhangi bir değişiklik olduğunda, dilerseniz anında tüm okulunuza duyuru gönderilir ve yoklama ekranlarınız anında güncellenir. Derse katılamayan bir öğretmeniniz olduğunda, sistem size hangi öğretmenlerin derse girmek için uygun olduğunu anında gösterir ve siz öğretmen değişikliği gerçekleştirdiğiniz anda öğretmenlerinize bildirim gönderilir.

Uzaktan & Yüzyüze Eğitim Süreci

Edupage sizin değişen tüm şartlara uyum sağlamanızı ve eğitiminizin aksamadan devam etmesini sağlar. Okulunuzdaki Uzaktan & Yüz yüze eğitim süreçleriniz interaktif olarak devam ettirilir. Öğrencilerin dersten önce derse hazır gelmelerini, ders anında interaktif ders işlemelerini, dersten sonra ise ders tekrar içerikleri ile pekiştirmelerine yardımcı olur. Yönetici olarak, işlenen dersleri, hangi konuların işlendiğini, öğrenci başarı ve devamsızlıklarını bir panel üzerinden takip edebiliyor olacaksınız.

İnteraktif Eğitim

Edupage size kelimenin tam anlamıyla bir İnteraktif Eğitim sunar. Öğretmenleriniz, Edupage'in dijital içerik hazırlama aracı ile, interaktif sunular, testler ve sınavlar oluşturabilir. Bu sayede klasik kitaplar ile, her öğrencinize aynı seviyede eğitim sunmak yerine, kurumunuzun Dijital Kurumsal İçerik Kütüphanesinin oluşmasını ve öğrenci seviyenize uygun eğitimi sunmanızı sağlar. Öğrencilerinizin materyallerinize verdikleri cevapları anında görüntüleyebildiğiniz gibi, bu veriler ünite/konu bazlı gelişim istatistiklerine aktarılır.

İnteraktif Takvim

Edupage İnteraktif Takvim sıradan bir takvim değildir. Siz bir etkinlik planladığınızda, ilgili tüm alanlar otomatik olarak güncellenir. Örneğin, bir "Telafi Dersi" tanımladığınızda, bu telafi dersine hangi öğretmen ve sınıf girecek ise, öğretmen ve öğrenciler otomatik olarak bildirim ile bilgilendirilir. Ayrıca öğretmenin planlanan gün ve zamanda telafi dersi ile ilgili yoklama alması sağlanır. Aynı zamanda öğretmenin devam raporuna işlediği ders saati eklenir. Örneğin, okulunuz tatil olduğunda tüm okula bildirim gönderilir ve yoklama ekranlarınız otomatik kapatılır.

EduPage & aSc TimeTables

Edupage İnteraktif Eğitim Yönetim Sistemi,
aSc Ders Planlama Programıyla tam entegre çalışır.

aSc Hakkında Daha Fazla Bilgi Al

İletişim

Daha fazlası için bize ulaşın!

Detaylı bilgi ve demo talebi için bize ulaşabilirsiniz!

 • 0 850 212 1 512
  Pazartesi-Cuma 08.30-17.30
 • bilgi@k12bilisim.net
 • İzmir, Türkiye